Til innhold

St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Politiske saker for utvalgene, komiteene og rådene i Bydel St. Hanshaugen finner du i eInnsyn.


Ingunn Haakerud

Møtesekretær

Telefon: 957 62 053

E-post:

St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Komiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder oppvekst, klima- og miljø, kultur og idrett, lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på disse

 

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Vestrheim, Hilde (Venstre)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 901 27 108

Glomstein, Mikkel Storm (Miljøpartiet De Grønne)

Nestleder av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 452 48 129

Frøyen, Ingrid Walseth (Arbeiderpartiet)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 992 70 516

Anker-Nilssen, Paal (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 992 37 929

Lydersen, Kenneth M (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 916 45 095

Hervig, Sindre (Venstre)

Varamedlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Nestleder av St. Hanshaugen miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 900 17 463

Trohaug, Ragnfrid (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomite

Telefon: 957 70 347