Tidligere møter i St. Hanshaugen Oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomiteen