St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite

Komiteen behandler og innstiller på vedtak til bydelsutvalget saker som gjelder

  • Barnehager
  • Forebyggende barne- og ungdomstjenester
  • Barnevern
  • Tiltak for barn med særskilte behov
  • Kultur- og idrettstiltak
  • Fordeling av frivillighetsmidler og kulturmidler, etter gjeldende retningslinjer
  • Helsestasjonsvirksomhet og skolehelsetjeneste

Saker og møter i oppvekst-, kultur- og lokalsamfunnskomiteen

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Alarcon, Andrea (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av St. Hanshaugen arbeidsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Leder av St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite
Medlem av St. Hanshaugen råd for personer med funksjonsnedsettelse

Smith, Victor (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen Helse-, sosial- og eldrekomite
Nestleder av St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite
Telefon

Syse, Jenny Helene (Høyre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite
Telefon

Mjåvatn, Thale (Venstre)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite

Johnsen, Kevin (Venstre)

Medlem av St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite
Telefon

Prestmo, Maiken (Høyre)

Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite

Askeland, Adela Sanchez (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av St. Hanshaugen bydelsutvalg
Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite
Telefon

Scheel, Oda Setereng (Venstre)

Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite

Schultz, Kristin (Venstre)

Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite
Telefon

Kutal Gülay (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av St. Hanshaugen Helse-, sosial- og eldrekomite
Varamedlem av St. Hanshaugen oppvekst-, familie- og kulturkomite
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmebaserte tjenester
Telefon
Møtesekretær
Ingunn Haakerud
Telefon