Til innhold
Bydeler

Bydel St. Hanshaugen

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

Faks

23 47 22 30

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 6999 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Besøksadresse

Stensberggata 25, 0170 OSLO

Opplysningstjenesten tlf. 23 47 52 10

Åpningstider

Uke 38

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 39

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Uke 40

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt

Om bydelen

Bydel St. Hanshaugen har 39 000 innbyggere og strekker seg fra øst til vest, og fra Oslo sentrum og opp til Marienlyst. Her finner du en rekke parker og grøntområder, et rikt kulturtilbud og en befolkning med flest unge voksne og mange aleneboere. Flere enn gjennomsnittet for Oslo er i arbeid og har gjennomført videregående skole og utdanning. Likevel har vi også store levekårsforskjeller. Se mer om befolkning, levekår og boforhold på Bydelsfakta.

Med mottoet «Sammen i Bydel St. Hanshaugen», jobber vi for å skape et trygt og godt lokalsamfunn med gode levekår for alle. Vi satser særlig på helhetlige, gode tjenester, nærmiljø, folkehelse, hverdagsmestring og velferdsteknologi. I 2017 ble vi kåret til Årets grønneste kommunale virksomhet for et grønt og godt matløft i barnehagene

Frivillighet


Bydelsdirektør

Hilde Terese Hamre

Mobilnummer: 480 37 255

E-post:

Pressekontakt/kommunikasjonsrådgiver

Christine Thune

Mobilnummer: 984 90 705

E-post:

Velferds- og helseavdelingen

Fungerende avdelingsdirektør for hjemmebaserte tjenester, Rus og psykisk helse, Bolig først, Ung i Bydel St. Hanshaugen og VHA stab

Solveig Thuseth-Berg

Mobilnummer: 941 32 315

E-post:

Nav St. Hanshaugen kommunale tjenester

Fungerende avdelingsdirektør

Hassan Mughal

Mobilnummer: 468 96 429

E-post:

Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Avdelingsdirektør

Jørgen Bjelle Smit

Mobilnummer: 906 24 587

E-post:

Søknadskontoret for velferds- og helsetjenester

Fungerende avdelingsdirektør for Søknadskontoret, Boligkontoret, Hverdagsmestring

Svein-Rune Bjørkmo

Mobilnummer: 469 16 053

E-post:

Helse- og miljøavdelingen

Avdelingsdirektør og bydelsoverlege

Ingunn Cecilie Haakerud

Mobilnummer: 957 62 053

E-post:

Oppvekstavdelingen

Avdelingsdirektør

Anne Grethe Hole-Stenerud

Mobilnummer: 971 34 090

E-post: