Til innhold

Bydel St. Hanshaugen

Kontaktinfo

Telefon
02180

Send e-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Besøksadresse
Akersbakken 27 , 0130 OSLO

Inngang på hjørnet av Bergstien og Akersbakken 27

Postadresse
Postboks 6999 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Åpningstider

 • Mandag: 08:00 - 15:30
 • Tirsdag: 08:00 - 15:30
 • Onsdag: 08:00 - 15:30
 • Torsdag: 08:00 - 15:30
 • Fredag: 08:00 - 15:30
 • Lørdag: Stengt
 • Søndag: Stengt
 • 1. mai: Stengt
 • 17. mai: Stengt
 • Kristi himmelfartsdag: Stengt
 • 1. pinsedag: Stengt
 • 2. pinsedag: Stengt

Bydelens tjenester og institusjoner

Bydel St. Hanshaugen har ansvar for kommunale tjenester til befolkningen i bydelen innenfor følgende områder

Barn, unge og familie

Bolig og sosial

Helse og omsorg

Natur, kultur og fritid

Gate, transport og parkering

Satsingsområder og prosjekter

Følg oss på Facebook for aktuelt fra bydelen.

Aktivitetskalender

Kontaktpunkter

Bydelsdirektør

Ellen Oldereid

Mobilnummer: 400 60 025

Telefon: 23 47 52 49

E-post: ellen.oldereid@bsh.oslo.kommune.no

Velferds- og helseavdelingen

Avdelingsdirektør

Sven Bue Berger

Mobilnummer: 932 40 272

Telefon: 23 47 53 00

E-post: sven.bue-berger@bsh.oslo.kommune.no

Oppvekst- og nærmiljøavdelingen

Avdelingsdirektør

Kjersti Halvorsen

Mobilnummer: 932 40 271

Telefon: 23 47 52 52

E-post: kjersti.halvorsen@bsh.oslo.kommune.no

Økonomi- og administrasjonsavdelingen

Avdelingsdirektør

Ole Kristian Brastad

Mobilnummer: 976 59 129

E-post: ole.kristian.brastad@bsh.oslo.kommune.no

Søknadskontoret for velferds- og helsetjenester

Postadresse: Postboks 6999, St. Olavsplass 0130 Oslo

Telefon: 23 47 56 19

E-post: postmottak@bsh.oslo.kommune.no

Bydelsoverlege

Ingunn Haakerud

Telefon: 23 47 52 40

E-post: ingunn.haakerud@bsh.oslo.kommune.no