Til innhold
Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet

Tilsynsutvalg for Akerselva sykehjem og Sagenehjemmet

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer