Til innhold

Høring - lokal åpningstidsforskrift for Bydel Sagene

Oslo bystyre har vedtatt ny forskrift om åpningstider for serverings-, salgs-, og skjenkesteder. Bydel Sagene fremmer nå en lokal forskrift for bydelen, og inviterer til å komme med høringsuttalelser til denne.