Til innhold
Østensjø ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Mandag 31. oktober 2016

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Kafé X, Oppsal samfunnshus

Sted

Innkalling

Innkalling UR. For vedlegg, se hver enkelt sak nedenfor (PDF 345KB)

Protokoll

Protokoll UR (PDF 189KB)

Saker til behandling

SakTittel
50/16
Godkjenning av innkalling og sakskart
51/16
Godkjenning av protokoll fra møtet 29.09.2016
52/16
Informasjon fra administrasjonen
53/16
54/16
Møteplan 2017 for bydelsutvalget, arbeidsutvalget og komiteer
55/16
56/16
Rapportering på publikumsoppslutning - kostnader ved Bydelsdager og andre kulturarrangementer i 2016
57/16
58/16
59/16
60/16
Evaluering av forsøksordning for å hindre sosial eksklusjon