Til innhold
Østensjø ungdomsråd

Tid og sted

Dato

Mandag 9. november 2015

Tid

klokken 18:30

Tilleggsinformasjon

Kafé X, Oppsal samfunnshus

Sted

Innkalling

Innkalling I, for vedlegg se hver sak nedenfor (PDF 203KB)

Innkalling II (PDF 107KB)

Protokoll

Protokoll UR (PDF 125KB)

Saker til behandling

SakTittel
38/15
Godkjenning av innkalling og sakskart
39/15
Godkjenning av protokoll fra møtet 07.09.2015
40/15
Informasjon fra administrasjonen
41/15
42/15
Rapportering på publikumsoppslutning_ kostnader ved bydelsdager og andre kulturarrangementer 2015
43/15
44/15
45/15
Møteplan 2016 for bydelsutvalget, arbeidsutvalget og komiteer