Til innhold
Politikk Bydel Nordstrand

Helse- og sosialkomite


E-post:

Camilla Bøe

Møtesekretær

Telefon: 932 86 722

Marianne Habberstad

Vara

Telefon: 905 76 945

Laila Rødahl Olsen

Vara 2

Telefon: 402 38 774

Medlemmer

Knut Falchenberg (H)

Falchenberg, Knut (Høyre)

Leder av Helse- og sosialkomite
Medlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 916 86 681

Bosted: Mylskerudveien 35c 1152 Oslo

Asbjørg Javnes Lyngtveit (A)

Javnes Lyngtveit, Asbjørg (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Helse- og sosialkomite
Nestleder av Nordstrand Arbeidsutvalg
Medlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 920 29 153

Bosted: Axel Huitfeldts vei 10, 1170 Oslo

Kleven, Tone Elisabeth (2. vara BU) (Arbeiderpartiet)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 909 26 447

Bosted: Oberst Rodes vei 44a 1152 Oslo

Stigen, Ulf (1. vara BU) (Medlem HOS-komiteen) (Fremskrittspartiet)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand Arbeidsutvalg
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg
Nestleder av Tilsynsutvalg for Nordseterhjemmet og Bekkelagshjemmet

Telefon: 930 11 366

Bosted: Avstikkeren 5, 1156 Oslo

Strømme, Øystein (1. vara BU , observatør AU) (Kristelig Folkeparti)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 934 59 915

Bosted: Kåresvei 6 B, 1185 Oslo

Nymark, Anita Celin (medlem HOS komiteen) (Høyre)

Medlem av Helse- og sosialkomite

Langmoen, Miriam (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Helse- og sosialkomite

Garstad, Randi Gerd ( 5. vara BU og 2. vara BMS) (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 924 31 154

Bosted: Skrenten 13a 0198 Oslo

Wilhelmsen, Beate (2. vara BU og 1. vara HOS) (Høyre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 415 13 502

Bosted: Kastellhagen 6b 1176 Oslo

Aunan, Tone Lise (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Telefon: 410 25 621

Bosted: Østerliveien 3 1185 Oslo

Rolland, Bjørg (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Telefon: 480 02 358

Dahl, Wenche (6. vara BU) (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Nordstrand bydelsutvalg

Telefon: 474 57 230

Bosted: Langbølgen 25 1150 Oslo

Arentz-Hansen, Erik (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Midtåsenhjemmet, Lambertseter alders- og sykehjem m. avdeling Marmorveien 2 og Marmorberget dag- og aktivitetssenter

Telefon: 473 43 771

Bosted: Åsdalsveien 40a 1166 Oslo

Torvik, Grethe (Kristelig Folkeparti)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Telefon: 994 19 494

Bosted: Nylænde 19, 1154 Oslo

Ranes Persson, Olav (Varamedlem HOS-komiteen) (Venstre)

Varamedlem av Helse- og sosialkomite

Telefon: 407 04 070

Bosted: Ekebergveien 144, 1178 Oslo

Gidske Spiten Stensen (V)

Spiten Stensen, Gidske Cathrine (Venstre)

Medlem av Helse- og sosialkomite

Telefon: 924 06 814

Bosted: Åssiden Terrasse 20 1160 Oslo

Wigers, Ane M. (Venstre)

Medlem av Helse- og sosialkomite
Nestleder av Tilsynsutvalg for Ryen helsehus, p.t. avd. Økern (sykehjem), hjemmetjenester og avlastningsboliger

Telefon: 951 08 351

Bosted: Herregårdsveien 55b 1168 Oslo