Til innhold
Eldrerådet

Møte i Nordstrand eldreråd

Tid og sted

Dato

Mandag 23. april 2018

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted

Ekebergveien 243