Til innhold
Eldrerådet

Møte i Nordstrand eldreråd

Tid og sted

Dato

Mandag 18. september 2017

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Ekebergveien 243, annen etasje

Sted

Innkalling

INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE I NORDSTRAND ELDRERÅD 18.09.2017 rev. (PDF 1,7MB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Nordstrand eldreråd 18.09.2017(1) (PDF 93KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 43/17
SAK 44/17
SAK 45/17
SAk 46/17
SAK 47/17
SAK 48/17
ORIENTERING VEDRØRENDE TIDLIGERE BU-SAK 4516, FRIVILLIGHET
SAK 49/17
STRATEGISK BOLIGPLAN FOR ELDRE MED HJELPEBEHOV - UTBYGGING AV HELDØGNS OMSORGSTILBUD FOR ELDRE I OSLO - RULLERING 2018 -2028
SAK 50/17
ORIENTERING OM BYDELENS SAMARBEID MED PRIVATE AKTØRER, OG ERFARINGER SÅ LANGT VEDRØRENDE OMSORG+
SAK 51/17
SAK 52/17
SAK 53/17