Til innhold
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen

Møte i Nordstrand byutviklings-, miljø- og samferdselskomite.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 25. oktober 2016

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Bydelshuset, Ekebergveien 243

Sted

Innkalling

2016-10-25 INNKALLING OG SAKSKART TIL MØTE I KOMITE BYUTVIKLING, MILJØ OG SAMFERDSEL (PDF 128KB)

Protokoll

2016-10-25 Protokoll fra møte i Byutvikling, miljø og samferdselskomiteen (PDF 86KB)

Saker til behandling

SakTittel
SAK 47/!6
SAK 48/16
SAK 49/16
Saken er ikke ferdig
SAK 50/16
SAK 51/16
SAK 52/16
Saken er ikke ferdig
SAK 53/16
SAK 54/16
SAK 55/16