Til innhold
Byutvikling-, miljø- og samferdselskomiteen

Møte i komite for byutvikling, samferdsel og miljø

Tid og sted

Dato

Tirsdag 4. desember 2018

Tid

klokken 19:00

Tilleggsinformasjon

Cecilie Thoresens vei 11 B

Sted

Om møtet

Les saksdokumenter her: http://bit.ly/nordstrandpolitikk