Til innhold
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen

Møte i Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 29. november 2016

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka Oppvekst-, miljø- og kulturkomite 29.11.2016 (PDF 22KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite 29.11.2016 (PDF 42KB)

Saker til behandling

SakTittel
32/16
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 18.10.2016
33/16
34/16
35/16
Tilleggssak
Forslag fra Rødt - kunstgressituasjonen for Lille Tøyen fotballklubb