Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Komiteens arbeids- og ansvarsområde omfatter oppvekst, kultur, idrett og frivillighet og klima- og miljøsaker (unntatt samferdsel og saker som ligger under plan- og bygningsloven).

Komiteen skal:

  • Fordele bydelens frivillighetsmidler
  • Fordele bydelens midler til nærmiljøtiltak
  • Behandle søknader om alkoholservering i bydelens parkanlegg

Komiteen skal være saksforberedende instans overfor bydelsutvalget på følgende områder:

  • I prinsipielle saker som angår oppvekst, klima- og miljøsaker, kultur og idrett
  • Policy for bruk av lokale parker, friområder og nærmiljøanlegg, samt standarder på disse

Saker og møter i oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Evensen, Jane Vogt (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Leder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Telefon

Tangen, Elisabeth Meier (Høyre)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Nestleder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Mahamed, Abdinor (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Iversen, Morten (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Telefon

Sporsem, Ena Belanny (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Gladhaug, Guro Lundene (Venstre)

Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Soma, Rune (Rødt)

Medlem av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Sekretær
Jørgen Molteberg Nyback
Telefon