Til innhold
Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen

Møte i Grünerløkka oppvekst- miljø- og kulturkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 2. februar 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Markveien 57

Sted

Innkalling

Innkalling til møte i Grünerløkka Oppvekst-, miljø- og kulturkomite 02.02.2016 (PDF 26KB)

Protokoll

Protokoll fra møte i Grünerløkka Oppvekst-, miljø og kulturkomite 02.02.2016 (PDF 38KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/16
Protokoll fra møte i Grünerløkka Oppvekst-, miljø og kulturkomite 01.12.2015
2/16
3/16
Prioritering av søknader om støtte fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom 2016
4/16
Kriterier for tildeling av frivillighetsmidler i bydel Grünerløkka
5/16
6/16
7/16
Innmeldte spørsmål
Innmeldte spørsmål fra Rødt