Til innhold
Bydelsutvalget

Møte i Grünerløkka bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. september 2019

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Endelig innkalling til møte i Grünerløkka bydelsutvalg 12.09.2019-2 (PDF 183KB)

Saker til behandling

SakTittel
88/19
Protokoll fra møte i bydelsutvalget 20. juni 2019
89/19
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 24. juni 2019
90/19
Protokoll fra møte i byutviklingskomiteen 26. august 2019
91/19
Protokoll fra møte i oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen 27. august 2019
92/19
Protokoll fra møte i helse- og sosialkomiteen 28. august 2019
93/19
Protokoll fra møte i ungdomsrådet 22. august 2019
94/19
Protokoll fra møte i rådet for funksjonshemmede 22. august 2019
95/19
Protokoll fra møte i rådet for mangfold og inkludering 22. august 2019
96/19
Protokoll fra møte i eldrerådet 26. august 2019
97/19
Protokoll fra møte i arbeidsutvalget 4. september 2019
98/19
99/19
100/19
101/19
102/19
103/19
104/19
105/19