Grünerløkka bydelsutvalg

Bydelsutvalget er bydelens øverste folkevalgte organ. Det består av 15 medlemmer med varamedlemmer som velges direkte hvert fjerde år.

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, vedtar budsjett og økonomiplan og fører tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der.

Alle politiske organers møter er åpne for publikum og starter med åpen halvtime. Her kan du som innbygger ta opp aktuelle saker og informere politikerne om saker som du mener er viktig. Åpen halvtime er ikke et sted for diskusjon med politikerne, med politikerne stiller gjerne oppklarende spørsmål etter din innledning.

Lurer du på hvem som ble valgt inn for perioden 2019-2023? Se valgresultater her.

Saker og møter i bydelsutvalget

Tidligere møter

Medlemmer

Jensen, Geir Storli (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Grünerløkka arbeidsutvalg
Leder av Grünerløkka bydelsutvalg
Telefon

Ringvold, Melita (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Grünerløkka arbeidsutvalg
Nestleder av Grünerløkka bydelsutvalg

Tvedten, Knut (Høyre)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Telefon

Tangen, Elisabeth Meier (Høyre)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Nestleder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite

Kaasa, Espen (Høyre)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Telefon

Isene, Isa Maline A. (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg

Lisperguer, Karen Contreras (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen
Observatør av Grünerløkka eldreråd
Telefon

Evensen, Jane Vogt (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Leder av Grünerløkka oppvekst-, miljø- og kulturkomite
Telefon

Chandrasegaram, Gajaen (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Leder av Grünerløkka byutviklings- og næringskomiteen

Haug, Arild Sverstad (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Nestleder av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Madar, Fatima Ali (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Leder av Grünerløkka helse- og sosialkomite
Telefon

Flø Kvamsås, Helge (Arbeiderpartiet)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Wold, Anita (Venstre)

Medlem av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Telefon

Jørgensen, Simen (Venstre)

Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Medlem av Grünerløkka helse- og sosialkomite

Mardan, Miriam (Rødt)

Observatør av Grünerløkka arbeidsutvalg
Medlem av Grünerløkka bydelsutvalg
Telefon
BU-sekretær
Lise Olsen
Telefon