Til innhold
Oppvekstkomiteen

Møte i Gamle Oslo oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomite

Tid og sted

Dato

Tirsdag 12. mai 2015

Tid

klokken 16:30

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomite 12.05.2015 (PDF 79KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo oppvekst-, kultur- og nærmiljøkomite 12.05.15 (PDF 498KB)

Saker til behandling

SakTittel
23/15
24/15
25/15
26/15
27/15
28/15
29/15
30/15
31/15
Forbudsskilt i Strømsveien og Ekebergskrenten
32/15
33/15
34/15
35/15
36/15
Nei til økt søndagshandel i Oslo kommune