Oppvekstkomiteen

Oppvekstkomiteen har porteføljen barnevern, barnehager, forebyggende barne- og ungdomsarbeid, barne- og ungdomstiltak, fritidsklubber, helsestasjoner for ungdom, skolehelsetjenesten og områdeløftene.

Saker og møter i oppvekstkomiteen

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Er du medlem av råd og utvalg i bydelen?
Da skal du logge deg inn via Acos møteportal: https://moteportal.oslo.kommune.no/BYD/ (NB - bruk helst Chrome nettleser).

Møtegodtgjørelse

Leder: 15 932 kroner per år og 1 730 kroner per møte
Medlemmer: 1 730 kroner per møte

Medlemmer

Susanne Eliassen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Leder av Oppvekstkomiteen

Paal Anker-Nilssen (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Oppvekstkomiteen
Telefon

Sara Ali Barzinje (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Observatør av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Anisa Mohamed Mohamoud (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Caroline Omberg (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Thomas Røst Stenerud (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Hooda Ahmed Farah (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Maria Orieta (Rødt)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Julia Anh Thu Ølmheim (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Tina Furuseth (Høyre)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Medlem av Tilsynsutvalg for institusjoner

Mats Andre Kirkebirkeland (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Gunvor Strømsheim (Høyre)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Amal Mahamed Abdinur (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Abdulrahman Al Tamimi (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Jon Aga (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Agnes Nærland Viljugrein (Arbeiderpartiet)

Leder av Arbeidsutvalget
Leder av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Harald A. Nissen (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Emanuele Sigismondi (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Kine Dyrkorn (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Sine Schei (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Lars-Kristian Østby (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Stian Amadeus Antonsen (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Stine Navarsete (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Amira Zantouti (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Anna Rebekka Løvmo (Rødt)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Vegard Foseide (Rødt)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Erling Folkvord (Rødt)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Vilde Marie Ystmark (Venstre)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Haakon Engen (Venstre)

Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Innkomne e-poster videresendes til medlemmene av Gamle Oslo oppvekstkomite. Ved hastehenvendelser send direkte til komitemedlemmene.
Oppvekstkomiteens medlemmer
politisk koordinator
Morten Johansen