Til innhold

Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 27. april 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Platousgate 16, 2. etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 27.04.2017 (PDF 130KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo bydelsutvalget 27.04.2017 (PDF 395KB)

Saker til behandling

SakTittel
59/17
60/17
61/17
Forslag til retningslinjer for grønne midler i Bydel Gamle Oslo
62/17
Utkvittering av verbalvedtak 3 2017 - Klima
63/17
64/17
Ny uttalelse til søknad om utvidet åpningstid ved Revierhavnen Baatforenings Kro på Hovedøya
65/17
Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Sørenga beach bar, Sørengkaia 146
66/17
Trelastgata, Wismargata, Rostockgata og Kong Håkon 5s gate - Bydelens uttalelse til forslag om endret fartsgrense
67/17
68/17
Smedgata 25 - Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan
69/17
Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Wright Apartments, Sørengkaia 70
70/17
Orientering om videre sykkelsatsing i bydelen
71/17
72/17
Spesialpedagogisk hjelp i Bydel Gamle Oslo
73/17
Anmodning om endring av lokale forskrifter om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Gamle Oslo - Utvidet åpningstid for uteservering
74/17
75/17
Representasjon i driftsstyre Brynseng skole (AP) (ikke klar)
76/17
77/17
78/17
79/17
80/17
81/17
Endring av lokal skjenkeforskrift for Klosterenga kafe – utvidet åpningstid for uteservering (V)
82/17
Utleie av bydelens parker og plasser til anleggsrigg m.m. (MDG, AP og SV)
83/17
Uttalelse til søknad om salgsbevilling ved Joker Oslo bussterminal
Referat