Til innhold

Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 23. mars 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Platousgate 16, 2. etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 23.03.2017 (PDF 119KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo bydelsutvalget 23.03.2017 (PDF 240KB)

Saker til behandling

SakTittel
33/17
34/17
35/17
36/17
Innspurten - Valle Hovin - Vålerenga stadion m.m. Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan, forslag om endring av rekkefølgekrav
37/17
Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn 01.07.16 på Vålerenga bo- og servicesenter
38/17
39/17
40/17
Tilsynsrapport anmeldt tilsyn 15.02.17 Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter
41/17
Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Vålerenga bo og aktivitetssenter 18.11.16
42/17
43/17
Søknad om utvidelse av åpnings- og skjenketid ved Olympen Mat & Vinhus / Pigalle, Grønlandsleiret 15
44/17
Politisk oppfølging av situasjonen til barn med behov for spesialpedagogisk hjelp i Bydel Gamle Oslo (SV)
45/17
Etterbruk av Oslo fengsel (V) - saken er trukket fra forslagsstiller
46/17
47/17
Oppnevning av driftsstyrerepresentanter til Brynseng skole
48/17
Søknad om serverings- og skjenkebevilling ved Rak Thai Spicy, Grønland 2C
49/17
Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Sørenga Sjømat, Sørengkaia 49
50/17
Uttalelse til søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ved Nodee Sky, Dronning Eufemias gate 28
51/17
Uttalelse til søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ved Nodee Barcode, Dronning Eufemias gate 28
52/17
Uttalelse til søknad om utvidet åpnings- og skjenketid ved Vesper Bar, Dronning Eufemias gate 32
53/17
54/17
55/17
56/17
Suppleringsvalg til driftsstyrer
57/17
Søknad om ny serverings- og skjenkebevilling ved Mexicana, Sørengkaia 163
Referatsaker