Til innhold
Politikk og politiske møter

Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne


Preteni-Isefjær, Marthe

Sekretær

E-post:

May Lene Sand Bastiansen (Høyre)

Leder

E-post:

Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet er et rådgivende organ for bydelsutvalget. Det består hovedsakelig av representanter fra interesseorganisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet behandler saker som er særlig viktige for personer med nedsatt funksjonsevne, som tilgjengelighet og universell utforming, tjenester for personer med nedsatt funksjonsevne og arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Rådet uttaler seg store og overgripende saker som økonomiplan- og årsbudsjett og planprogrammer og konsekvensutredninger innen­for plan- og bygningssektoren, samferdsel, barnehage, skule, kultur, idrett, friluftsliv, helse og pleie- og omsorgstjenestene.

Rådets medlemmer kan også ta opp saker på eget inititativ og få svar fra politikere og bydelsadministrasjonen.

Møter


Se hele kalenderen

Medlemmer

Sand Bastiansen, May Lene (Høyre)

Leder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 452 75 053

Belgum, Christine (Fremskrittspartiet)

Nestleder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 412 08 756

Søraa, Stig (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 913 20 056

Hansen, Bjørn (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 908 70 262

Hansen, Bjørn Roger (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 452 97 194

Mohr, Lisen Julie (Annet)

Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Telefon: 986 29 246