Til innhold
Frogner bydelsutvalg

Møte i Frogner Bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 11. desember 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etasje, Huk

Sted

Drammensveien 60

Om møtet

Disse vedlegg vil også ligge som lenker i saksframlegget når de blir publisert:

Tilsynsrapport Majorstutunet 13.09.18: vedlegg 1

Tilsynsrapport Majorstutunet, svar SYE: vedlegg 2

Tilsynsrapport Fagerborghjemmet 13.09.18: vedlegg 1

Tilsynsrapport Fagerborghjemmet, svar SYE: vedlegg 2

Avviksrapport per 31. oktober 2018: vedlegg 1

Avviksrapport per 31. oktober 2018: vedlegg 2

Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2026: vedlegg 1

Mulighetsstudium for fire gatetun i Bydel Frogner: vedlegg

Uttalelse til fjerning av kommunal gateparkering innenfor Ring 1: vedlegg 1

Uttalelse til fjerning av kommunal gateparkering innenfor Ring 1: vedlegg 2

Uttalelse til fjerning av kommunal gateparkering innenfor Ring 1: vedlegg 3

Høring om organisering av arkivansvar i bydelene: vedlegg

Evaluering av øk.støtte, mail: vedlegg

Oslostadard for overdoseforebyggende arbeid, eha: vedlegg 1

Oslostadard for overdoseforebyggende arbeid, vel: vedlegg 2

Oslostadard for overdoseforebyggende arbeid: vedlegg 3

Uttalelse til stenging av Løkkeveien: vedlegg 1

 

Innkalling

Møteinnkalling BU 11.12.2018 (PDF 521KB)

Protokoll

Protokoll BU-møte 11.12.2018(1) (PDF 613KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 186/18
PS 187/18
PS 188/18
PS 189/18
PS 190/18
PS 191/18
PS 192/18
PS 193/18
PS 194/18
PS 195/18
PS 196/18
PS 197/18
Overføring fra driftsmidler til investeringsmidler - Trafotaket Bervens løkke
PS 198/18
PS 199/18
PS 200/18
Evaluering av økonomisk støtteordning til barn i lavinntektsfamilier for å delta i organisert fritidsaktivitet
PS 201/18
De 3 stuer avd 70 KLP, Wergelandsveien 1 - uttalelse til søknad om skjenkebevilling
PS 202/18
PS 203/18
PS 204/18
PS 205/18
PS 206/18
PS 207/18
PS 208/18
PS 209/18
PS 210/18
Osak 14/18