Til innhold

Møte i Frogner Bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 13. november 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelens hus, Drammensveien 60, 3. etasje, Huk

Sted

Drammensveien 60

Om møtet

Disse vedlegg vil også ligge som lenker i saksframleggene når de blir publisert:

Avviksrapport pr september 2018: Vedlegg 1

Avviksrapport pr september 2018: Vedlegg 2

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 28.08.18: Vedlegg 1

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet 28.08.18, svar: Vedlegg 2

Tilsynsrapport Frognerhjemmet 28.08.18: Vedlegg 1

Tilsynsrapport Frognerhjemmet 28.08.18, svar: Vedlegg 2

Rapport om bydelens forebygging av utenforskap: vedlegg 1

Høring - Strategi for psykisk helse: Vedlegg 1

Høring - Strategi for psykisk helse: Vedlegg 2

Innkalling

Møteinnkalling BU 13.11.2018 med HUSK-komiteens innstilinger (PDF 497KB)

Protokoll

Protokoll BU-møte 13.11.2018 (PDF 413KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 167/18
PS 168/18
PS 169/18
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 06.11.2018. Møtet ble avlyst
PS 170/18
Protokoll Helse, - unge, - sosial- og kulturkomiteen 06.11.2018
PS 171/18
PS 172/18
PS 173/18
PS 174/18
PS 175/18
PS 176/18
PS 177/18
Uttalelse til oppstart av detaljregulering for Lille Herbern
PS 178/18
PS 179/18
PS 180/18
PS 181/18
PS 182/18
PS 183/18
PS 184/18
PS 185/18
Oppnevning av representant til Foreldreutvalg for kommunale og ikke-kommunale barnehager i Oslo
Osak 13/18