Til innhold

Møte i Frogner Bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 11. september 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Sommerrogata 1, 1. etasje

Om møtet

Disse vedlegg vil også ligge som lenker i saksframleggene når de blir publisert:

Aktivitetstid til eldre: vedlegg 1

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet: vedlegg 1

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet: vedlegg 2

Tilsynsrapport Frognerhjemmet: vedlegg 1

Tilsynsrapport Frognerhjemmet: vedlegg 2

Avvikrapport per 31.07.2018: vedlegg 1

Tildeling frivillighetsmidler: vedlegg 1

Referat Eldrerådet 30.08.2018: vedlegg 1

Referat RFF 30.08.2018: vedlegg 1

Referat RFF vedlegg: vedlegg 2

Referat Ungdomsrådet 30.08.2018: vedlegg 1

 

 

 

 

 

Innkalling

Innkalling BU-møte 11.09.18 (PDF 3,1MB)

Saksliste BU-møte 11.09.2018 (PDF 89KB)

Protokoll

Protokoll BU-møte 11.09.18 (PDF 599KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 122/18
PS 123/18
PS 124/18
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 04.09.2018
PS 125/18
Protokoll Helse, - unge, - sosial- og kulturkomiteen 04.09.2018
PS 126/18
PS 127/18
PS 128/18
Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.08.2018
PS 129/18
PS 130/18
PS 131/18
PS 132/18
PS 133/18
PS 134/18
PS 135/18
PS 136/18
PS 137/18
PS 138/18
PS 139/18
PS 140/18
Oppnevning og fritak av varamedlem i tilsynsutvalget Frognerhjemmet og Uranienborghjemmet (V)
PS 141/18
Oppnevning av varamedlem i tilsynsutvalget Majorstutunet og Fagerborghjemmet (F)
PS 142/18
Oppnevning og fritak av medlem/vara i tilsynsutvalget Majorstutunet og Fagerborghjemmet (A)
OSAK 12/18
Uttalelser til bevillinger behandlet på delegert myndighet og etter sommerfullmakter