Til innhold

Møte i Frogner Bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 15. mai 2018

Tid

klokken 15:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Sommerrogata 1, 1. etasje

Om møtet

Innleder fra kl. 18.00:

  • Oslo Politidistrikt om status på kriminalitetsbilde og orientering om reformen

 

Disse vedleggene vil også ligge som vedlegg i saksframlegget når de blir publisert:

Avviksrapportering per 31.03.18: vedlegg 1

Avviksrapportering per 31.03.18: vedlegg 2

Kvartalsrapport 1/18: vedlegg 1

Kvartalsrapport 1/18: vedlegg 2

Kvartalsstatistikk 1/18: vedlegg 1

Ny rusmelding - høring, bare til Husk: vedlegg 1

Ny rusmelding - høring, bare til Husk: vedlegg 2

Ny rusmelding - høring, bare til Husk: vedlegg 3

Aker Brygge Marina, Stranden 30: vedlegg 1

Sawan, President Harbitz gate: vedlegg 1-4

Sawan, President Harbitz gate: vedlegg (5)

Presentasjoner på møtet:

Presentasjon personal: powerpoint

Presentasjon økonomi: powerpoint

Presentasjon strategi: powerpoint

 

Innkalling

Innkalling BU-møte 15.05.2018 (PDF 290KB)

Protokoll

Protokoll BU-møte 15.05.2018 (PDF 241KB)

Strategiseminar 15. mai 2018, Del 1 (PDF 187KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 73/18
PS 74/18
PS 75/18
Protokoll Miljø- og byutviklingskomiteen 08.05.2018
PS 76/18
Protokoll Helse, - unge, - sosial- og kulturkomiteen 08.05.2018
PS 77/18
PS 78/18
PS 79/18
PS 80/18
Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.05.2018
PS 81/18
PS 82/18
Uttalelse til offentlig ettersyn - detaljregulering Bygdøy alle 39 og Fredrik Stangs gate 35 (Gimle kino)
PS 83/18
Avviksrapp per 31. mars 2018 for Bydel Frogner
PS 84/18
Kvartalsrapport 1/2018 for Bydel Frogner
PS 85/18
Kvartalsstatistikk 1/2018 for Bydel Frogner
PS 86/18
Aker Brygge Marina, Stranden 30 - uttalelse til ny skjenkebevilling
PS 87/18
Sawan, President Harbitz' gate 4 - klage på avslag om utvidet åpningstid ute
PS 88/18
Uttalelse til begrenset høring - områderegulering Skøyen
OSAK 10/18