Til innhold

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 13. juni 2017

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Innkalling

PS 70 Vedlegg saksliste. Godkjenning av innkalling og saksliste BU-møte 13.06.17 (PDF 8KB)

Protokoll

Foreløpig protokoll BU-møte 13.06.2017 (PDF 221KB)

Saker til behandling

SakTittel
PS 70/17
PS 71/17
PS 72/17
PS 73/17
PS 74/17
PS 75/17
PS 76/17
PS 77/17
PS 78/17
PS 79/17
PS 80/17
PS 81/17
PS 82/17
PS 83/17
PS 84/17
Uttalelse til forslag om sykkelvei i Elisenbergveien, Eilert Sundts gate og Professor Dahls gate
PS 85/17
PS 86/17
PS 87/17
Delegasjon av myndighet for behandling av saker tillagt Miljø- og byutivklingskomiteen (MIBU) sommeren 2017
PS 88/17
PS 89/17
PS 90/17
PS 91/17
PS 92/17
PS 93/17
Delegasjon av myndighet for behandling av uttalelser etter alkoholloven sommeren 2017
PS 94/17
PS 95/17
PS 96/17
Lucky Bird Bogstadveien, Bogstadveien 20 - uttalelse til søknad utvidelse av areal ute
OSAK 7/17
OSAK 8/17
OSAK 9/17
OSAK 10/17
OSAK 11/17