Til innhold

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 13. september 2016

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Protokoll

Protokoll Frogner bydelsutvalg 13 09 2016_foreløpig (PDF 59KB)

Saker til behandling

SakTittel
137/16
Protokoll fra bydelsutvalgets møte 21.06.2016
138/16
Protokoll fra bydelsutvalgets møte den 23.08.2016
139/16
Protokoll fra miljø- og byutviklingskomiteen (MIBU) 06.09.2016
140/16
Protokoll fra helse-, unge-, sosial-, og kulturkomiteen (HUSK) 06.09.2016
141/16
Referat fra arbeidsutvalget 23.08.2016
142/16
Referat fra seniorrådet 01.09.2016
143/16
Referat fra råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 01.09.2016
144/16
Refarat fra ungdomsrådet - AVLYST MØTE
145/16
146/16
Fridtjof Nansens vei 12 (Gnr 37 / bnr 23). Bestilling av oppstartsmøte
147/16
Høring vedrørende Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger
148/16
Bygdøy allé 39, Gimle kino m.fl. (Gnr 212 / bnr 35). Bestilling av oppstartsmøte. Videresendt bydelen
149/16
150/16
151/16
152/16
153/16
154/16
155/16
156/16
157/16
158/16
159/16
160/16
161/16
134/16
Søknad om fritak fra politisk verv i Bydel Frogner (oppfølging fra siste møte)
O-sak 162/16
Reglement for godtgjøring av folkevalgte verv - nye satser per 01.05.2016