Til innhold

Møte i Frogner bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 10. mars 2015

Tid

klokken 18:00

Innkalling

Innkalling bydelsutvalget - sakskart 10.03.2015 (PDF 125KB)

Tilleggskart til BU 100315 (PDF 180KB)

Protokoll

Protokoll Bydel Frogner bydelsutvalget 10.03.2015 (PDF 215KB)

Saker til behandling

SakTittel
30/15
31/15
Huk aveny 35, Vikingskipshuset - Kunngjøring om oppstart av detaljregulering og planprogram til offentlig ettersyn
32/15
33/15
18/15
34/15
35/15
36/15
37/15
38/15
Klage på Forskrift om åpningstider for serverings- og skjenkesteder i Bydel Frogner
39/15
Opprettelse av nytt inntaksområde på ungdomstrinnet for Fagerborg skole
40/15
Crepe Maison, Sørkedalsveien 3A - ny bevilling
41/15
Bydelens behandling av salgs- og skjenkesaker
51-54/15