Til innhold
Politikk i Bydel Bjerke

88 treff av 88 politikere

Aktive filtre

  Hellerud, Terje Erik (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

  Telefon: 959 59 549

  Henriksen, Tor (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
  Leder av Bjerke Eldreråd

  Telefon: 924 40 179

  Hertzberg, Anne (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
  Medlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

  Hjelm, Camilla (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

  Telefon: 480 38 072

  Holland, Arild (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
  Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

  Telefon: 986 66 126

  Holmstrøm, Espen Forsberg (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Bjerke bydelsutvalg
  Medlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 473 02 302

  Hovslien, Arild (Norges blindeforbund)

  Varamedlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede

  Telefon: 930 56 902

  Husmo, Egil (Høyre)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
  Nestleder av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
  Medlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

  Telefon: 982 45 421

  Isse, Mohamed Duale (Arbeiderpartiet)

  Medlem av Bjerke bydelsutvalg
  Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
  Varamedlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

  Telefon: 404 82 938

  Jor, Geirmund (Sosialistisk Venstreparti)

  Medlem av Bjerke bydelsutvalg

  Telefon: 416 48 263

  Kahn-Østrem, Abel

  Medlem av Bjerke ungdomsråd

  Telefon: 959 16 412

  Kaur, Balwinder (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
  Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
  Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

  Telefon: 991 23 051

  Knutsen, Knut Erik (Miljøpartiet De Grønne)

  Observatør av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 408 80 001

  Kongsrud, Anne Kari (Venstre)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
  Varamedlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 995 30 249

  Kristoffersen, Bjarne (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

  Telefon: 952 28 711

  Kveseth, Jørn (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
  Medlem av Bjerke bydelsutvalg
  Medlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

  Telefon: 913 29 499

  Lindrupsen, Andreas (Norges Blindeforbund Oslo)

  Medlem av Bjerke Råd for funksjonshemmede

  Telefon: 458 54 632

  Lobo, Mariette (Rødt)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
  Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite

  Telefon: 470 22 259

  Lundberg, Bjørn Arvid (Arbeiderpartiet)

  Leder av Bjerke arbeidsutvalg
  Leder av Bjerke bydelsutvalg
  Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

  Telefon: 905 14 198

  Lysenstøen, Thor (Høyre)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

  Telefon: 990 92 481

  Marcussen, Leif (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
  Leder av Bjerke Råd for funksjonshemmede

  Telefon: 950 50 087

  Mengistu, Demmelash (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

  Telefon: 926 91 372

  Meyer, Mathias (Høyre)

  Varamedlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

  Telefon: 469 59 450

  Molteberg-Bøhn, Ine Mari (Uavhengig)

  Medlem av Bjerke arbeidsutvalg
  Medlem av Bjerke bydelsutvalg
  Varamedlem av Tilsynsutvalg B - Dagsenter og samlokaliserte boliger for utviklingshemmede

  Telefon: 957 03 586

  Mousa, Janar (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

  Telefon: 913 09 827

  Myklebust, Ragnhild (Høyre)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

  Telefon: 911 03 838

  Nilsen, Stine-Marie (Arbeiderpartiet)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
  Varamedlem av Bjerke Kultur- og oppvekstkomite
  Medlem av Tilsynsutvalg A - Sykehjem, dagsenter og omsorgsbolig

  Telefon: 918 62 872

  Pedersen, Håvard (Sosialistisk Venstreparti)

  Varamedlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 22 65 22 51

  Rishøi, Ingvild (Miljøpartiet De Grønne)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg

  Telefon: 412 82 122

  Risåsen, Elin (Fremskrittspartiet)

  Varamedlem av Bjerke bydelsutvalg
  Medlem av Bjerke Eldreråd
  Varamedlem av Tilsynsutvalg C - Hjemmetjenesten og boform for heldøgns pleie og omsorg

  Telefon: 936 65 191

  Raa, Bjørn Heidenreich (Fremskrittspartiet)

  Medlem av Bjerke Eldreråd

  Telefon: 920 11 071

  Sandanger, Yoran (Rødt)

  Varamedlem av Bjerke Miljø- og samferdselskomite

  Telefon: 414 18 958

  Filtrere / Sortere

  Filtrere

  Hopp til liste over politikere

  Søk på navn


  Partitilhørighet

  Utvalg, komite og råd