Til innhold

Varsel om tuvidet planområde for E6 Manglerudprosjektet - uttalelse fra Bydel Alna