Møte i Alna miljø- og byutviklingskomite

Om møtet

Møtet er åpent for publikum og starter med åpen halvtime.

Det blir oringentering fra Statens vegvesen om E6 Manglerudprosjektet.

Innkalling

Møteinnkalling MBK_29-11-2016 (PDF 303KB)

Saker til behandling

Sak 40/16 - Behov for boiger til omsorgsformål - ikke ferdig

Tid og sted

Dato

Tirsdag 29. november 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, Trygve Lies plass 1, inngang C 4. etasje