Alna miljø- og byutviklingskomite

Komiteen behandler saker som gjelder kommuneplaner, byutvikling og byfornyelse, boligsaker, bebyggelsesplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner.

Saker og møter i miljø- og byutviklingskomiteen

Tidligere møter

Møter fra 2015-2018

Medlemmer

Arne H. Rolijordet

Rolijordet, Arne H. (gruppeleder) (Rødt)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Leder av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Thorstein, Marte (Venstre)

Observatør av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Nestleder av Alna miljø- og byutviklingskomite

Tviberg, Leif Kjetil (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Hansen, Rune (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Østby, Marianne Midthus (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Sørensen, Malin Bye (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for sykehjem og bolig
Rune Gjelberg

Gjelberg, Rune (Arbeiderpartiet)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Essekouri, Siham (Høyre)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Nicolaisen, Frode (Høyre)

Medlem av Alna arbeidsutvalg
Medlem av Alna bydelsutvalg
Medlem av Alna helse- og sosialkomite
Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite

Grøtting, Joakim (Fremskrittspartiet)

Medlem av Alna miljø- og byutviklingskomite
Telefon