Tidligere møter i Alna miljø- og byutviklingskomite