Tvetenveien 18 og 20 - Kommentarer til bestilling av oppstartsmøte