Til innhold
Seksjonering, deling og oppmåling

Deling av eiendom/tomt

Åpningstider for veiledningstelefon

Den fysiske skranken i kundesenteret til Plan- og bygningsetaten er stengt. Vår veiledningstelefon er åpen mellom 12:00-15:00 alle ukedager.

Deling av eiendom/tomt

Du kan søke om å fradele ny eiendom fra eiendommen din / skille ut en tomt.

Hva får du?

  • Du får opprettet en ny selvstendig eiendom med eget gårdsnummer og bruksnummer.
  • Du får oppmålt og merket den nye eiendomsgrensen, og du får satt ned offentlige grensemerker der det er mulig.
  • Den nye eiendommen og grensene blir registrert i matrikkelen (eiendomsregisteret) og blir tinglyst.
  • Du får tilsendt matrikkelbrev.

Krav til søker

Søknaden må være signert av eier (hjemmelshaver).

Hva koster det?

Det koster fra 13 800 kroner for søknadsbehandling.

Oppmålingen og saksbehandlingen koster 28 050 kroner per deling.

I tillegg koster det 3,09 kroner per m² for areal utover 500 m².

For eiendommer i indre by (gårdsnummer 200-249) kommer et tillegg på 30%. 

Tinglysing koster 585 kroner per dokument.

Matrikkelbrev koster fra 175 til 350 kroner per stykk.

Priseksempel for deling av eiendom/tomt.

Se priser i gebyrregulativet, kapittel 6 og 8.

Forhåndskonferanse

I kompliserte saker kan det være nyttig å bestille forhåndskonferanse, før du søker om deling av eiendom.

Slik søker du

Hva skjer videre?

  • Du får svar på søknaden innen 3 til 12 uker.
  • Saken er normalt ferdigbehandlet innen 19 uker fra tillatelsen er gitt.
  • Vi tar kontakt med deg og avtaler tidspunkt for møte og oppmåling.

Om vinteren kan det være vanskelig å få gjennomført saken på grunn av klimatiske forhold. Tidsfristene oppgitt ovenfor løper derfor ikke i perioden 15. november til 15. mars.