Innsyn i egne personopplysninger

Du har rett til informasjon om hvilke personopplysninger kommunen behandler om deg, og til hvilket formål kommunen behandler disse opplysningene.

Innsyn i en sak

Ønsker du innsyn i en konkret sak, må du søke innsyn i saken. Ved innsyn i egne personopplysninger vil du normalt kun få utlevert de personopplysningene som er registrert om deg.

Se andre saker du kan få innsyn i, som byggesaker og postjournaler.

Innsyn i dine personopplysninger

Du kan få innsyn i de personopplysningene Oslo kommune har registrert om deg. Når du søker om innsyn i personopplysningene dine er det en fordel om du vet til hvilken virksomhet i kommunen du ønsker personopplysningene fra.

Søk innsyn i personopplysninger (logg inn)

Saksbehandlingstid

Søknader om innsyn behandles innen 30 dager, men i tilfeller hvor søknaden er ressurskrevende kan det ta noe lengre tid før du får svar. I slike tilfeller informerer vi deg.

Hvordan får du svar

Når vi har behandlet søknaden din, kan du lese svaret i din digitale postkasse. Hvis du har reservert deg mot digital post, vil du få svaret tilsendt i posten.