Innsyn i pasientjournaler

Vil du ha innsyn i pasientjournalen din, må du henvende deg til stedet hvor du har vært pasient.

For innsyn i journal fra primærhelsetjenesten, som allmennlege, helsestasjon og skolehelsetjeneste, må du sende en forespørsel til den aktuelle bydelen.

Pasientjournaler fra primærhelsetjenesten, aldershjemmene og sykehjemmene har blitt makulert 10 år etter behandlingen var avsluttet. Kun 10% av journalene er bevart, av statistiske hensyn. Unntaket er skolehelsekortene, som er bevart i sin helhet.