Innsyn i barnevernsak

Vil du ha innsyn i barnevernssaken din, må du kontakte bydelen du bor i nå. Dersom du har flyttet ut av Oslo, kontakter du den siste bydelen som hadde ansvar for saken.

Klientmapper fra barnevernssaker avsluttet før 1954 er i all hovedsak makulert. Vi kan finne enkelte saksopplysninger i møteprotokoller og registre, men mye har dessverre gått tapt. Fra 1954 til juni 1988 var det vanlig å makulere klientmapper etter 10 år. Av statistiske hensyn er likevel cirka 10% av sakene bevart. Det er også bevart rulleblader for alle saker. Rullebladene inneholder kortfattet informasjon om vedtak og plasseringer. Fra og med juli 1988 er alle klientmapper bevart.