Innsyn i barnevernsak

Vil du ha innsyn i barnevernssaken din, må du kontakte bydelen du bor i nå. Dersom du har flyttet ut av Oslo, kontakter du den siste bydelen som hadde ansvar for saken. 

Klientmapper fra barnevernssaker avsluttet før 1954 er i all hovedsak makulert. Vi kan finne enkelte saksopplysninger i møteprotokoller og registre, men mye har dessverre gått tapt. Fra 1954 til juni 1988 var det vanlig å makulere klientmapper etter 10 år. Av statistiske hensyn er likevel cirka 10% av sakene bevart. Det er også bevart rulleblader for alle saker. Rullebladene inneholder kortfattet informasjon om vedtak og plasseringer. Fra og med juli 1988 er alle klientmapper bevart.

Finn din bydel

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen