Frysja kunstsenter

Kontakt

E-post

Besøksadresse

Kjelsåsveien 145, 0491 OSLO

Frysja kunstsenter

Vi har fire rom til leie som atelier på Frysja kunstsenter.

Kontraktslengde

Kulturkontrakt fem år med mulighet for forlengelse i fem år.

Kunstform

Visuell kunst. Det er begrensninger mtp støy, ventilasjon/avgasser  og avfallshåndtering. Kunstformen må ikke være av en slik art at det støyer for naboer. Søker er selv ansvarlig for at rommet er egnet til egen bruk. 

Leiekostnader

Arbeidslokaler med subsidiert husleie har fast leiesats: 333 kroner per kvadratmeter per år. 
I tillegg skal leier betale et fast månedlig beløp til dekning av felleskostnader for drift av bygget.

Felleskostnadene er fastsatt til kroner 202 per kvadratmeter per år. Felleskostnader inkluderer ikke kostnader til strøm til egne lokaler. Dette betales av leier. Leier er forpliktet til å opprette eget strømabonnement.

Med felleskostnader menes blant annet strøm og oppvarming av fellesareal, varmtvann, kommunale avgifter, rennovasjonskostnader, vaktmestertjenester, og generelle driftsutgifter.

Kostnader for de ulike rommene
RomNettoarealHusleie per månedFelleskostnader per måned – Ikke inkludert strøm
Bygg 4 - 202330 kvm832 kr505 kr
Bygg 8 - 201230 kvm832 kr505 kr
Bygg 8 - 301215 kvm416 kr252 kr
Bygg 8 - 301935 kvm971 kr589 kr

 

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsskjema åpner etter at siste visning har vært den 20. januar kl 18:00, fristen for å søke er 27. januar kl. 23:59.

Lenker

Mer informasjon om Oslo kommunes atelierer

Oversikt over lokaler til leie

Visning

Tirsdag 18. januar, kl 14.00–15.00.