Musikkteater

Kulturskolens musikkteater gir barn og unge mulighet til å utfolde seg gjennom sang, skuespill og dans!

Søk om plass

Om undervisningen

På musikkteater får elevene være kreative alene og i fellesskap, kjenne gleden av å mestre, samt få erfaring med formidling foran et publikum.

Musikkteaterundervisningen egner seg både for nybegynnere og elever med mer erfaring, og foregår i aldersinndelte grupper. Vi vektlegger en leken prosess, hvor hver elev blir sett og utfordret på individuelt nivå. I høstsemesteret arbeider elevene med grunntrening i teater, bevegelse, dans, sang og stemmebruk. I vårsemesteret jobber vi med en musikkteaterforestilling og øver på regi, koreografier og sanger. På slutten av undervisningsåret vil forestillingen bli fremført som en del av den årlige musikkteaterfestivalen.

Musikkteaterfestivalen

Dette er en stor festival hvor alle elevene fra 3. trinn på barneskolen til 3. trinn på vgs. spiller sine forestillinger på en profesjonell scene. For de yngste elevene avsluttes året med en egen visning for familie og foresatte.

Kursdetaljer

Alder

1. trinn til 3. klasse på videregående skole.

Pris

2.258,– pr. semester

Varighet

Helårsplass. Én økt i uka. Undervisningsåret går over 30 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager.

I tillegg til den ordinære undervisningen kommer foreldremøte, introduksjonsarrament for årets forestillingstema, helgeseminar, prøver på teateret, musikkteaterfestivalen, juleavslutning og sommeravslutning.

Undervisningssteder

  • Ila skole
  • Manglerud kulturstasjon
  • Nordstrand skole
  • Rødtvet skole
  • Voldsløkka kulturstasjon