Karoline Meyer

Karoline er utdannet teaterpedagog og adjunkt. Hun begynte i Oslo kulturskole i 1998 og har siden da undervist barn og ungdom i teater og bevegelse. I 2001 etablerte Karoline, sammen med Trude Kjelgren, kulturskolens kurstilbud i musikkteater, der hun nå fungerer som teamleder. Hun jobber også som frilanser med blant annet utvikling av ny musikkteaterdramatikk, kurs, foredrag, undervisning og regi.