Apalløkka idrettshall

Apalløkka er en innendørs hall med en spillflate merket for håndball, basketball og innebandy.

Ammerud idrettsforening har tilsynsavtale for hallen som driftes av Bymiljøetaten.

Fasiliteter

En spillflate merket for håndball, basketball og innebandy.

I nærheten finner du Vesletjern og Greibanen.

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Tjernveien 10
0957 OSLO