Frivilligkontoret

Om oss

Frivilligkontoret er et informasjonstilbud til alle som ønsker å kontakte kommunen om tjenester på frivilligfeltet. Du kan kontakte frivilligkontoret for generelle henvendelser som gjelder frivillig aktivitet i Oslo, informasjon og veiledning knyttet til tilskuddsordninger, tilgang til kommunale lokaler, eller for oppfølging av frivillighetsmeldingen. Frivilligkontoret er plassert i Kulturetaten, og inngår i etatens øvrige oppfølgingsansvar for feltet og frivillighetsmeldingen.

Hvem kan ta kontakt

  • Frivillige organisasjoner i Oslo (lokale og nasjonale).
  • Bydeler, etater og andre kommunale virksomheter i Oslo
  • Innbyggere i Oslo

Hva jobber frivilligkontoret med

Frivilligkontoret er opprettet som er initiativ for å støtte Oslo kommunes mål om økt frivillig engasjement, som beskrevet i Frivillighetsmeldingen fra 2016. Hovedmålet er å forenkle organiseringen av frivillig arbeid ved å forbedre tilgangen til informasjon om kommunale tjenester og lokaler. Kontoret skal også fremme samarbeid og informasjon i kommunen, samt oppmuntre til mangfold og inkludering ved å fokusere på grupper som sjelden deltar i frivillig arbeid.

Frivilligkontoret er for tiden i en tidlig fase av utviklingen. Vi ønsker velkommen alle som har interesse for å lære mer, bidra med ideer, eller engasjere seg i utformingen av kontoret. For ytterligere informasjon om Oslo Kommunes visjon og målsettinger for Frivilligkontoret, henviser vi til mandatet.

Mandat frivilligkontor

Kontakt oss

Kontakt Frivilligkontoret for spørsmål om frivillighet:
Epost: frivillighet@kul.oslo.kommune.no

Kontakt bydelene for spørsmål om frivillighet

Oslo består av 15 bydeler. Hver bydel har ansvar for lokalsamfunn og frivillig arbeid. De har sine egne støtteordninger og ansatte som jobber med frivillighet. Alle bydelene i Oslo har også frivillighetssentraler.

Liste over kontaktpersoner i bydelene og lenke til bydelens frivillighetsmelding.

Kontakt kommunen om lån av lokaler til frivilligheten

Mange av Oslo kommunes lokaler og arealer kan lånes av frivillige organisasjoner og andre aktører. Vi jobber med å få alle lokaler som låner ut til frivillig sektor inn i en samleside og i en bookingløsning.
Oversikt over ulike typer lokaler og kontaktinformasjon.

Nyttig informasjon

Under har vi samlet en liste med lenker til relevant informasjon, ressurser og kontakter i frivilligfeltet.

Kontakt

E-post
frivillighet@kul.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Storgata 25
0184 Oslo