Frivillighetsmeldingen

Oslo kommune ønsker å tilrettelegge og støtte frivillig aktivitet. Kommunen har utarbeidet en frivillighetsmelding i samarbeid med frivillig sektor.

Mål for frivilligheten i Oslo

  • Det skal være lett å drive frivillig aktivitet og organisasjonsvirksomhet
  • Kommunen skal styrke samhandlingen mellom kommunal og frivillig sektor, og tilrettelegge for økt samhandling frivillige aktører imellom
  • Kommunens lokaler, uteplasser og anlegg skal være tilgjengelige, meråpne og fylles med frivillig aktivitet
  • Kommunen skal stimulere til mangfold, bredde og en nyskapende frivillig sektor, og bidra til økt rekruttering av frivillige

Kontaktperson

Lone Singstad Pålshaugen
Frivillighetskoordinator
Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet
E-post: Lone.palshaugen@byr.oslo.kommune.no

Frivillighetskoordinatoren har ansvar for å koordinere den helhetlige oppfølgingen av frivillighetsmeldingen.

Lenker

Last ned frivillighetsmeldingen i kortversjon (PDF 3,3 MB) 
Les hele frivillighetsmeldingen med tilhørende dokumenter
Bystyrets vedtak, 14.12.2016, sak 366/16

Institutt for samfunnsforskning sin rapport "Frivillighet i en storby" gir status for frivillig sektor i Oslo og frivillig sektor sin tilbakemelding på oppfølging av frivillighetsmeldingen.