Finn egnet sted

Finn egnet uteområde

Uavhengig av hvilken størrelse eller type arrangement du planlegger, kreves det en tillatelse fra grunneier for å få gjennomført aktiviteten. Det anbefales å være tidlig ute med å sende søknad for å få avklart om arealet er tilgjengelig til ønsket dato og om stedet er egnet for aktiviteten du planlegger.

Arrangementskontoret har laget et enkelt kart over uteområder for arrangement i indre by. For mer detaljerte kartopplysninger anbefales publikumskartet "Kartbank" fra Bymiljøetatens nyhetsrom.

Last ned oversikt over uteområder for arrangement (PDF 4MB)

Kontakt Arrangementskontoret for å få hjelp til å finne riktig forvalter.

Kommunale eiendomsforvaltere

I Oslo kommune er hovedregelen at bydelene har ansvaret for utleie av kommunal grunn innenfor egne bydelsgrenser mens Bymiljøetaten har ansvaret for arealene i sentrum. Det er også andre kommunale aktører som forvalter utearealer i byen - Rådhusets forvaltningstjeneste har ansvaret for utleie av Rådhusplassen og Oslo Havn forvalter mesteparten av havneområdet i Oslo. Arrangementer på sjøen krever også tillatelse fra Oslo Havn. Kulturetaten har ansvar for Middelalderparken, som for tiden er under rehabilitering, samt utearealer i tilknytning til kultureiendommene de forvalter. Mer informasjon om flere av uteområdene finner du i oversikten Lokaler og uteområder til lån og leie.

Startfeltet på Oslo Maraton
Oslo Maraton. Foto: Eirik Førde, Oslo Maraton. Bilde: Oslo kommune

Finn egnet lokale

Mange av kommunens lokaler kan leies av publikum. Informasjon om ledige lokaler finner du i oversikten Lokaler og uteområder til lån og leie og hos Oslo booking. Vi anbefaler at du kontakter forvalter for å få avklart om lokalet er egnet for aktiviteten du planlegger.

Kommunens eiendomsmasse forvaltes av flere ulike aktører. Kulturetaten har ansvar for kommunens kultureiendommer. Oslobygg KF forvalter større kulturbygg og idrettsanlegg i Oslo. Bydelene leier ut flere av sine lokaler. Deichman står for utleien i bibiliotekene og skolene for hver enkelt skole. Du kan kontakte Arrangementskontoret for å få hjelp til å finne riktig forvalter.

Pris

Du må kontakte forvalter for å få oppgitt riktig pris for arealet du ønsker å leie.

Kontakt oss

Få mer informasjon og kontakt Arrangementskontoret