Støtte til tiltak for bærekraftig og redusert forbruk

Oslo kommune har flere typer tilskuddsordninger som støtter både innbyggere, kommunale, frivillige og næringslivsaktører i å oppnå et mer bærekraftig og redusert forbruk.

Tilskudd for bærekraftig og redusert forbruk

Oslo kommune støtter tiltak for bærekraftig og redusert forbruk. Eksempler på ulike tilskuddsordninger:

 • Grønne midler
 • Avtale om henting av ombruksvarer
 • Bærekraftig ungdomsarbeid
 • Tøybleietilskudd

Følg med på siden Tilskudd, legater og stipend for pågående utlysninger.

Noen utlysninger blir også publisert i et utvalg av kommunens kanaler i sosiale medier, så følg gjerne facebooksidene til ByKuben, Klimaetaten og Renovasjons- og gjenvinningsetaten.

For noen aktører kan tilskudd til tiltak mot plastforsøpling i Oslo og tilskudd til urbant landbruk være av interesse.

Tidligere prosjektstøtteordninger for bærekraftig og redusert forbruk

Bymiljøetaten har hatt tre engangsstøtteordninger innenfor tema bærekraftig og redusert forbruk.

Prosjektstøtte for å redusere materielt forbruk (2019)

Støtten hadde som mål å:

 • bygge kunnskap og erfaring om hvordan redusere materielt forbruk.
 • skape samarbeid og innovative løsninger som bidrar til å redusere materielt forbruk.
 • vise fram nye muligheter for å redusere materielt forbruk.
 • fremme tilgang til delingsordninger, som bidrar til å redusere materielt forbruk.

28 prosjekter mottok totalt ca. 1 500 000 fra prosjektstøtteordningen.

Prosjektstøtte til fellesarena for å redusere materielt forbruk (2019)

Støtten hadde som mål å:

 • redusere materielt forbruk i Oslo.
 • fremme etablering av et eller flere samlingssteder for aktører, aktiviteter og initiativ som bidrar til å redusere materielt forbruk i Oslo.
 • skape en åpen og tilgjengelig fellesarena for reparasjon, redesign, utlån, deling, gjenbruk og ombruk.
 • fremme mer samarbeid mellom aktører og initiativ som bidrar til å redusere materielt forbruk i Oslo.
 • 2 prosjekter mottok totalt ca. 1 600 000 fra prosjektstøtteordningen.

Prosjektstøtte til reparasjons- og delingsordninger (2021)

Støtten hadde som mål å:

 • fremme reparasjons- og delingsordninger som reduserer materielt forbruk.
 • etablere varige og lokale ordninger, samt å nå nye og større målgrupper.
 • fremme økt samarbeid mellom aktører og initiativ (kommunen/bydeler, næringsliv og frivillighet) som bidrar til å redusere materielt forbruk i Oslo.
 • 11 prosjekter mottok totalt ca. 2 400 000 fra prosjektstøtteordningen.

Bymiljøetaten har gjennomført en evaluering av de tidligere prosjektstøtteordningene. Du kan lese evalueringen her. Det er ikke planlagt nye utlysninger i nærmeste fremtid, men Bymiljøetaten vil fortsette å legge til rette for pilotprosjekter som bidrar til en bærekraftig og redusert forbruk i Oslo.

Kontakt oss

Bymiljøetaten koordinerer Oslo kommunes arbeid med bærekraftig og redusert forbruk: postmottak@bym.oslo.kommune.no.