Besøksregler for sykehjem og helsehus i Oslo

Generelle regler for alle besøk

 • Det er fortsatt medarbeidere, beboere og pasienter på sykehjem som ikke er vaksinert. Det er derfor viktig at alle smittevernregler følges for å unngå at smitte kommer inn på sykehjemmene.
 • Du kan ikke komme på besøk hvis du er syk eller er i hjemmekarantene.
 • På sykehjem kan du komme på besøk hverdager, kvelder og helger. Helsehusene (korttids- og rehabiliteringsplasser) har egne besøkstider.
 • Vi fører besøksprotokoll for alle som kommer på besøk for å sikre eventuell smittesporing. Gjelder også besøkende som skal ta med beboer ut på tur.
 • Beboere og pasienter kan dra på besøk eller tas med på tur, uten karanteneplikt, så lenge Oslos kommunes smittevernanbefalinger følges.
 • Antall besøkende er avhengig av hvor mange det er plass til på rommet.
 • Du bør holde minst en meters avstand til den du besøker, medarbeidere og andre beboere eller pasienter.
 • Hund og andre kjæledyr kan tillates. Avtal med avdelingen på forhånd.
 • Fullvaksinerte beboere eller pasienter kan ha fysisk kontakt med andre fullvaksinerte.
 • Det legges alltid til rette for besøk og fysisk kontakt i livets sluttfase.

Kontakt sykehjemmet

Under besøket

 • Du må vaske eller sprite hendene når du kommer.
 • Vi anbefaler bruk av munnbind i fellesarealer av hensyn til uvaksinerte beboere, pasienter og medarbeidere. Det gjelder også utearealer, der 1-meters avstand ikke kan overholdes.
 • Av hensyn til uvaksinerte bør du ikke oppholde deg i fellesarealer innendørs.
 • Besøket bør i hovedsak skje på beboerrom, pasientrom eller utendørs.
 • Du kan ha med gaver, blomster, mat og lignende.
 • Du kan bruke beboerens eller pasientens toalett eller et merket toalett under besøket.

Etter besøket

 • Du skal vaske eller sprite hendene når du forlater beboerens eller pasientens rom/ besøksrom.
 • Hvis du får påvist covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk som en del av smittesporingen. Kontakt også sykehjemmet eller helsehuset du har besøkt så raskt som mulig og informer om dette.
   
 • Se alle besøksregler for sykehjem
 • Se alle besøksregler for helsehus

Hvis situasjonen endrer seg

Det kan bli endringer i besøksreglene dersom det blir et smitteutbrudd på sykehjemmet eller helsehuset, eller om Oslo kommune må innføre et høyere tiltaksnivå som følge av smittepresset i samfunnet.