Koronavaksine

Fra og med 1. juli vil Oslo ha ett vaksinesenter: Nydalen vaksinesenter.

Vaksinesenteret er tilgjengelig for alle som ønsker vaksine, og vil fortsette å ha dagens drop-in tilbud. Du vil ikke bli innkalt til time.  Vaksinesentrene i de øvrige bydelene i Oslo vil gradvis stenge i løpet av mai og juni. 

Vi tilbyr koronavaksinen gratis til alle som oppholder seg i Oslo. Alle vaksinesenterne i Oslo kommune tilbyr drop-in.

Hvem kan få koronavaksine i Oslo?

Alle som oppholder seg i Oslo kan få koronavaksine. Du trenger ikke å være bosatt i Oslo for å få vaksine på ett av byens vaksinesentre. 

Drop-in og timebestilling for dose 1, 2, 3 og 4

Alle vaksinesentre i Oslo tilbyr drop-in. Du kan møte opp på drop-in på det vaksinesenteret som passer best for deg, uavhengig av hvor du bor. 

Dersom du ønsker å bestille time på forhånd kan du kontakte vaksinesenteret direkte. 

Har du blitt kalt inn til vaksinetime ønsker vi at du møter opp på denne. 

Vi oppfordrer alle besøkende på vaksinesentrene til å følge FHIs anbefalinger og råd for hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveissymptomer, med testing, og når det anbefales at du holder deg hjemme. 

 • Dose 1: Drop-in for dose 1 er åpent for alle fra fylte 12 år og oppover. Husk samtykkeskjema hvis du er under 16 år.

 • Dose 2: Drop-in for dose 2 er åpent for alle fra fylte 12 år og oppover. Husk samtykkeskjema hvis du er under 16 år.

Time for dose 2 settes opp samtidig som man får time for dose 1. Du kan også møte på drop-in. Du må huske på å overholde minimumsintervallet mellom dosene:

 • 6 uker for innbyggere over 18 år (født i 2004 eller tidligere)
 • 12 uker for innbyggere mellom 12-17 år 

Innbyggere kan bli tilbudt en annen vaksinetype som dose 2, enn den de fikk som dose 1. Kombinasjon medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger

 • Dose 3 (oppfriskningsdose)Bydelene kaller inn alle over 18 år for oppfriskningsdose. Innbyggere kalles inn over telefon og gjennom smartvarsling (sms). Drop-in er tilgjengelig for alle over 18 år. Det skal gå minst 20 uker mellom dose 2 og dose 3. Både Pfizer og Moderna brukes nå til oppfriskningsdose. Les mer informasjon om dose 3 på helsenorge.no

 • Dose 4 (oppfriskningsdose).

  • Dersom du er 80 år eller eldre, har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan du få en ny oppfriskningsdose (dose 4) hvis du selv ønsker det. Dosen kan gis tidligst 4 måneder etter siste oppfriskningsdose.

  • Det er opp til hver enkelt i denne aldersgruppen å avgjøre om man ønsker en fjerde dose. Personer i denne aldersgruppen vil ikke bli aktivt kalt inn til time. 

  • For å få vaksinen kan du møte opp på drop-in på et av vaksinesentrene i Oslo, eller bestille time ved å ta direkte kontakt med vaksinesenteret. Du finner oversikt over alle vaksinesentrene på denne siden under overskriften ‘Hvor kan du få vaksinen?’. FHI anbefaler dose 4 for personer med alvorlig svekket immunforsvar. 

Uten D-nummer eller Bank ID

Hvis du venter på D-nummer, ikke har fastlege eller BankID, gjør du følgende for å få vaksinetime: 

 • Ring Koronatelefonen på telefon 21 80 21 82, tastevalg «vaksine» 
 • Koronatelefonen kan hjelpe deg på flere ulike språk og setter deg i kontakt med vaksinesenteret i bydelen der du oppholder deg 

Hvilke vaksinetyper kan du få?

Vi tilbyr koronavaksinene fra Pfizer og Moderna. I tillegg har vi et tilbud for de som ønsker koronavaksinen fra Novavax hos vaksinesenteret i Nydalen.

Hvor kan du få vaksinen?

Finn ditt nærmeste vaksinesenter ved å velge bydelen du bor i under. Vaksinesentre har ulike åpningstider.

Tilrettelagt vaksinering

Vaksinesenter i Bydel Bjerke samt  Bydel Ullern og Vestre Aker er tilrettelagt for deg som er redd for sprøytestikket, eller av annen grunn ønsker å få tilrettelagt vaksineringen.

Barn og unge under 18 år

5-11 år

Innbyggere fra 5-11 år får tilbud om én dose koronavaksine. Barn i denne aldersgruppen vil ikke bli innkalt til vaksinering. Fra og med 5. april 2022 vil koronavaksine til barn i denne aldersgruppen kun være tilgjengelig fra vaksinesenteret i Bydel Bjerke.

Foresatte kan ta kontakt med vaksinesenteret for råd og veiledning for vaksiner og avtale om time. 

12-17 år  

Innbyggere over 12 år kan møte på drop-in hos et vaksinesenter for dose 1 og dose 2. Det skal gå 12 uker mellom dosene. De som har gjennomgått korona skal kun ha 1 dose.

Les mer om koronavaksine til barn og unge på FHI sine nettsider.

Samtykke og egenerklæring fra foresatte 

Alle under 16 år må ha samtykke fra sine foresatte for å få koronavaksinen. Samtykke leveres når man har vaksinetime. Et egenerklæringsskjema må også fylles ut av foresatte i forkant av vaksinasjon.

Last ned samtykke- og egenerklæringsskjema for unge under 16 år (PDF)

Personer med alvorlig svekket immunforsvar

Personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales grunnvaksinasjon med 3 doser, samt én oppfriskningsdose 3 måneder etter dose 3, altså en fjerde dose. 

For grunnvaksinasjon anbefales intervall på 3 eller 4 uker mellom dosene avhengig av preparat. For å oppnå effekt av en oppfriskningsdose anbefales det er intervall på minimum 3 måneder.

FHI presiserer at de fleste personer med alvorlig svekket immunforsvar vil ha oppnådd god beskyttelse dersom de har fulgt de gjeldende vaksinasjonsanbefalingene, men at enkelte allikevel kan ha nytte av ytterligere doser ( i tillegg til 3 + 1). Vurdering av behovet for ytterligere doser bør gjøres på individuell basis i samråd med behandlende lege, og i de fleste tilfeller vil dette primært vurderes av sykehusspesialist. Hvilken vaksine og doseintervall det er mest hensiktsmessig å benytte vil være opp til den behandlende lege. 

I tilfeller hvor behandlende lege vurderer at det er behov for ytterligere doser utover de 4 som allerede er anbefalt, må dokumentasjon fra behandlende lege medbringes til vaksinesenteret. 

Husk å ta med dokumentasjon som viser at du er i målgruppen. Gyldig dokumentasjon kan være brev fra spesialisthelsetjenesten, eller bevis på medikamentbruk i form av resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket. På FHIs nettsider kan du finne mer informasjon om hvilke dokumentasjonskrav som gjelder for deg.

Vaksinering for deg som har gjennomgått korona

FHIs nettsider finner du detaljert informasjon om hva som gjelder for deg som er vaksinert og har gjennomgått korona. Relevante tema er blant annet oppfriskningsdose, beskyttelsesgrad mot covid-19 og gyldighet for koronasertifikat. Du kan også ta kontakt med et vaksinesenter for råd og veiledning. Her kan du se oversikten over vaksinesenterene.

For eksempel vurderer FHI at dersom en vaksinert person får påvist covid-19 mer enn 3 uker etter dose 2, kan dette erstatte behovet for en oppfriskningsdose. Dette vil dermed gi gyldig koronasertifikat i 6 måneder, forutsatt at smitten er dokumentert gjennom en PCR-test.

Koronasertifikat

Koronasertifikat er tilgjengelig på Helsenorge for alle innbyggere med fødselsnummer eller d-nummer. Du må ha Bank-ID, Bank-ID på mobil eller tilsvarende for å logge deg på www.helsenorge.no. Her vil du finne oppdaterte koronasertifikater, basert på vaksiner du har fått, gjennomgått koronasykdom og koronatester du har tatt hos helsepersonell. Helsenorge har også løsninger for å få koronasertifikat for deg som er innbygger uten fødselsnummer eller d-nummer.  

For personer som av ulike årsaker ikke får logget seg på Helsenorge.no, tilbyr vaksinesenteret i Bydel Bjerke og Bydel Vestre Aker utskrift av koronasertifikat for ikke-digitale brukere. Du må møte opp i person for å benytte deg av denne tjenesten.

Du kan lese mer om koronasertifikat på Helsenorges nettsider her. 

For deg som skal ut å reise

Hver enkelt reisende må selv sjekke hvilke råd og regler som gjelder for landet de skal reise til. Vi utsteder ikke informasjon eller råd knyttet til reise og vaksinasjon, og kan ikke veilede reisende. 

Du kan besøke Helsenorges nettside for informasjon om korona og reiser til og fra utlandet.

Utenriksdepartementet har lansert reiseappen «Reiseklar» som du også kan laste ned. «Reiseklar» er UDs reiseinformasjon, reiseråd og reiseregistrering tilgjengelig i én app. Her kan du lese mer om appen.

Dersom du har behov for vaksine for å utvide koronapasset, ta kontakt med nærmeste vaksinesenter for informasjon, bestilling av time eller møt opp på drop-in.

Etterregistrering av vaksine tatt i utlandet

Har du tatt vaksine i utlandet kan du få denne registrert ved et av vaksinesentrene i Oslo. Registreringen er gratis. 

Følgende vaksiner tatt i utlandet er godkjent for registrering:

 • Comirnaty (BioNTech/Pfizer)
 • Spikevax (Moderna)
 • Vaxzevria (Astra Zeneca)
 • Janssen
 • Covishield
 • Coronavac
 • Covovax
 • Sinopharm BIBP
 • Covaxin

Ta gjerne kontakt med vaksinesenteret for å avtale tid. Husk å ta med gyldig legitimasjon (for eksempel pass, førerkort eller bankkort med bilde) og dokumentasjon på vaksinering.

Veiledning og videoer

Les om koronavaksineprogrammet hos Folkehelseinstituttet

Hvis du opplever bivirkninger

Hvis du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via melde.no.

Les mer om koronavaksinen og bivirkninger.

Vaksinestrategien for Oslo

Strategi og handlingsplan for Covid-19 vaksinering i Oslo kommune (PDF 1MB)

Eventuelle endringer i vaksineplanen blir oppdatert på denne siden, men ikke i selve dokumentet fra mars 2021.

Vaksineinformasjon på tegnspråk